Psychoterapia i badania psychologiczne

Podstawowe informacje

Na tej stronie dowiesz się więcej o psychoterapii, a konkretnie o nurcie psychoterapeutycznym, w którym pracuję. Dalej, możesz przeczytać o najważniejszych informacjach dotyczących psychotestów.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna (CBT) wzięła swój początek w latach 50 XX wieku. Przeszła ona ewolucję od terapii behawioralnej („pierwsza fala”), poprzez poznawczą („druga fala”), do współczesnych terapii określanych „trzecią falą”.

Pierwsza fala

Skupiła się na założeniach behawioryzmu (inaczej mówi się o nich: teoria zachowania, teoria bodźca- reakcji). Do rozwoju behawioryzmu bez wątpienia się przyczyniły:

 • koncepcja ewolucji Karola Darwina,
 • eksperymenty nad warunkowaniem klasycznym Iwana Pawłowa,
 • warunkowanie instrumentalne odkryte i opisane przez Jerzego Konorskiego,
 • paradygmat badawczy stworzony przez Burrhusa Skinnera,
 • prawo efektu Edwarda Thorndike’a,
 • manifest behawiorystyczny przez Johna Watsona opublikowany w 1913 roku.

Po pierwsze zaczęto wnikliwie obserwować  zachowania jednostki oraz mierzyć ich intensywność. W wyniku tego sformułowały się podstawy teorii uczenia się, zgodnie z którymi człowiek uczy się zachowań (w tym dysfunkcjonalnych) na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji. Po drugie zachowania są pochodną wzajemnych oddziaływań między wzmocnieniem i specyficznymi reakcjami na określone bodźce sytuacyjne. Techniki terapeutyczne były wykorzystaniem tych potwierdzonych empirycznie mechanizmów funkcjonowania do modyfikacji zaburzonego zachowania.

Druga fala

Zainspirowana była osiągnięciami terapii Ellisa i Becka. Uznano, przede wszystkim, iż człowiek w aktywny sposób kształtuje własną rzeczywistość. Stwierdzono, że człowiek dzięki percepcji, uczeniu się i posiadanej wiedzy przetwarza informacje i interpretuje bodźce z otoczenia. W wyniku tego działania jednostka nadaje znaczenie bodźcom/zdarzeniom. Aktywność poznawcza ma wpływ na emocje i zachowanie. W następstwie zmiana poznawcza zajęła centralne miejsce w procesie zmiany funkcjonowania jednostki. Psychoterapeuci zaczęli posługiwać się takimi pojęciami jak zniekształcenia poznawcze, dysfunkcjonalne założenia czy myśli automatyczne.

Trzecia fala

Współcześnie tak nazywa się cała grupa psychoterapii odwołujących się do wspólnych założeń teoretycznych, które są oparte na teoriach uczenia się i psychologii poznawczej. Skupiła się ona na podkreśleniu relacji terapeutycznej, związków emocjonalnych, duchowości, wyznawanych wartościach czy technikach uważności (mindfulness). Z ugruntowanej terapii poznawczo- behawioralnej zaczęły wywodzić  się nowe formy terapii, takie jak:

Trzecia fala CBT stanowi ważny obszar rozwoju współczesnej psychoterapii, patrzy na jednostkę całościowo – z uwzględnieniem kontekstu, w którym obecnie się znajduje. Tak więc, w terapii bierze pod uwagę nie tylko objawy i problemy człowieka – dąży także do rzeczywistej, trwałej zmiany i poprawy jego sytuacji życiowej.

Niewątpliwie psychoterapią poznawczo- behawioralną można leczyć:

 • depresję;
 • zaburzenia lękowe, w tym fobie (np. fobię społeczną, zespół lęku napadowego, hipochondrię, lęk uogólniony);
 • nerwicę natręctw (zaburzenie obsesyjno- kompulsywne);
 • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja);
 • zespół stresu pourazowego;
 • bezsenność;
 • niskie poczucie własnej wartości;
 • schizofrenię;
 • zaburzenie dysocjacyjne;
 • problemy ze zdrowiem fizycznym, takie jak ból i skrajne zmęczenie;
 • problemy emocjonalne, w tym związane z radzeniem sobie ze złością;
 • zaburzenia osobowości.

Wykonujemy badania psychologiczne dla:

 • kierowców i kandydatów na kierowców;
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy;
 • kierowców skierowanych za punkty karne lub po wypadku;
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych;
 • kandydatów oraz pracowników ochrony;
 • operatorów wózków jezdniowych i maszyn;
 • osób ubiegających się o pozwolenie na broń (pracownicy ochrony, myśliwi, detektywi, inspektorzy, strażnicy, do celów sportowych, osoby zajmujące się materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją);
 • kandydatów na: sędziów, prokuratorów, kuratorów zawodowych, kuratorów społecznych.

Jak przygotować się do testów?

Na psychotesty przyjdź wypoczęty, wyspany i zdrowy. Nie spożywaj przed badaniem alkoholu (24 godziny), ani nie zażywaj innych środków psychoaktywnych. Powinieneś mieć ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy oraz okulary (jeśli ich używasz), a także skierowanie na badania (jeśli zostało wystawione).

Jak przebiega samo badanie?

Badanie psychologiczne można podzielić na trzy części:

 1. W pierwszej części zostaniesz poproszony o wypełnienie testów, które sprawdzą Twoją sprawność intelektualną, funkcjonowanie poznawcze oraz w jaki sposób radzisz sobie w sytuacjach trudnych.
 2. Po wykonaniu testów, w drugiej części badania, psycholog sprawdzi Twoją sprawność psychomotoryczną, a w szczególności koordynację wzrokowo- ruchową oraz czas reakcji.
 3. W ostatniej, trzeciej części, zostanie przeprowadzony z Tobą wywiad.

Badanie zwykle trwa około półtorej godziny. Należy jednak pamiętać, iż czas przebiegu testów zależy od samego badanego, czyli od tego jak szybko wypełnia on część pisemną. W związku z tym, jednej osobie całe badanie zajmuje jedną godzinę a innej nawet dwie.

Serdecznie zapraszam !!!

Scroll to Top